LOGO REACT EU MMR small v2

 logo eu mmr


Nemocnice Třinec, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici. Zajistit automatický sběr a archivaci logů z jednotlivých informačních systémů a jiných aktivních prvků v síťovém prostředí nemocnice včetně reportingu a analýzy bezpečnostních incidentů nebo jiných abnormálních stavů. Výše uvedená opatření budou napomáhat zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám a doplní soubor opatření, které byly zavedeny v souvislosti s platností zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Dílčí cíle projektu:

  • Zavedení nástroje pro ověřování identity uživatelů
  • Zavedení nástroje pro řízení přístupových oprávnění
  • Zavedení nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
  • Zavedení nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
  • Zavedení nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti informací

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 5. 2020.