LOGO REACT EU MMR small v2

Kytka12. květen je oslavován na celém světě jako Mezinárodní den sester.

Je to při příležitosti výročí narození Florence Nightingalové (12.5.1820, Florencie-13.8.1910, Londýn). Stala se nejvýznamnější sestrou v historii světového ošetřovatelství. Nejznámější je její účast a pomoc zraněným vojákům v Krymské válce. Organizovala a vedla skupinu sester, které přijížděly pečovat o raněné vojáky přímo v poli. Pro tuto práci měla velké zkušenosti. Po válce se věnovala reformě ošetřovatelství v civilních nemocnicích. Založila ošetřovatelskou školu. Chtěla dosáhnout, aby ošetřovatelství bylo váženou a uznávanou profesí. Ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. stolení na celém světě, byla zakladatelkou moderního ošetřovatelství. Inspirovala mnoho lidí svým chováním, empatií, vstřícností a schopností naslouchat trpícímu člověku. Byla vždy důkazem lidské čistoty. Každá sestra, když se řekne jméno Florence Nightingalová, ví, o koho se jedná.

Gratulujeme a přejeme krásný svátek nejen všem sestrám, ale i ošetřovatelkám, sanitářkám, praktickým sestrám a dalším pracovnicím v ošetřovatelství – a samozřejmě i mužům. „Nesmírně si vážím Vaší nelehké obětavé práce a moc Vám všem děkuji,“ dodala Halina Musiołová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.