LOGO REACT EU MMR small v2

Edukační dny1 berleNemocnice Třinec zorganizovala pro své zaměstnance již dvanáctý ročník tradiční vzdělávací akce pod názvem Edukační dny.  Přestože některé z vykonávaných zdravotnických úkonů pro ně nemusí být každodenní rutinou, musí je však vždy perfektně zvládnout. Během dvou dnů zdravotníci zdokonalovali ošetřovatelskou péči a zkvalitňovali profesionální přístup k pacientům.
 
V nemocniční posluchárně čekalo na zdravotníky sedm stanovišť, na kterých si mohli zdokonalit některé postupy, které při své práci používají. Na přístroji Dermalux, který okamžitě odhalí i to nejmenší pochybení, si mohli všichni zkontrolovat správnost provedení dezinfekce rukou a odstranit nedostatky, neboť zhruba 70 % nemocničních infekcí se přenáší právě rukama.
Rychlost je hlavním faktorem úspěchu při neodkladné resuscitaci. Zde si toto mohli zaměstnanci vyzkoušet na figuríně, dále měli možnost zajistit dýchací cesty pomocí ústních, nosních vzduchovodů nebo zavést laryngeální masku, či intubační kanylu.
Zvýšená pozornost byla věnována i rehabilitaci v ošetřovatelské péči, kde bylo prakticky vysvětleno, jak polohovat pacienta po CMP a názorně fyzioterapeutem předvedena chůze o berlích bez zátěže dolní končetiny.
Pracovníky také zajímalo, jakým způsobem se provádí biologické vyšetření na prasečí chřipku, na tuberkulózu, na drogy, na krev ve stolici apod.
Dalším tématem bylo seznámení se s lepením stomických sáčků a s portfoliem ochranných prostředků pro stomiky.
Zajímavým poznatkem byla rovněž správná péče o tracheostomii, což je dlouhodobé zajištění dýchacích cest, dále péče o tracheostomický vstup, způsob odsávání z dýchacích cest a další postupy, které souvisí s péči o dlouhodobě ventilované pacienty.
Systém podtlakové terapie představil účinnou a důležitou možnost léčby, jak akutních, tak chronických ran. A to nejen v nemocničním prostředí, ale i v ambulantní sféře.
 
„Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotníků, což je průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru, v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Během dvou dnů si své znalosti zdokonalilo téměř 300 našich zaměstnanců. Účastníci získávají především jistotu, že uvedené činnosti opravdu ovládají,“ doplnila Halina Musiolová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.
 
Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí
 
 
 Edukační dny 2 KPR  Edukační dny 3 tracheo  Edukační dny 4 zkumavky
 Edukační dny 5 stomie  Edukační dny 6 CHIR  Edukační dny 7 ruce
 Edukační dny 8 celkový pohled  Edukační dny 9 malý pohled  Edukační dny 10 Hygiena1