LOGO REACT EU MMR small v2

9Vítězem letošního 11. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice se stala Nemocnice Třinec a to s projektem „Paliativní péče v nemocnici“. Celou akci každoročně pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, firmou Johnson and Johnson a Českou asociací sester.

Nemocnice Třinec se pravidelně zúčastňuje této akce a letos zaslala do této prestižní soutěže dva návrhy. Projekt s názvem „Implementace ochrany osobních údajů dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 v Nemocnici Třinec“ skončil na 19. místě. Další projekt „Paliativní péče v nemocnici“ si vysloužil prvenství. Pracovní tým, ve složení Halina Musiołová a Andrea Skříčková, získal putovní trofej Bezpečné nemocnice s vygravírovanou vítěznou nemocnicí, ale i finanční odměnu ve výši 50.000,- Kč, která je určena na odborné vzdělávání autorek.

Většina nemocných neumírá náhle a nečekaně, ale v důsledku dlouhotrvající vážné nemoci. Umírání vyžaduje komplexní profesionální péči při somatických příznacích, stejně tak i pomoc emocionální či spirituální. Při poskytování paliativní péče je nutné respektovat potřeby umírajícího, stejně tak potřeby blízkých či členů rodiny a zapojit je, pokud mají zájem, do aktivní péče na ošetřování umírajícího. Pro naplňování všech těchto potřeb umírajícího a jeho rodiny, bude nutné v nemocnici vyčlenit pokoje na jednotlivých klinických pracovištích, které budou této speciální péči přizpůsobeny a v rámci optimalizace péče nemocnice bude následně možno i tyto pokoje sdružit na jedno pracoviště s perfektně připraveným personálem.

„Hlavním cílem projektu je vytvoření multidisciplinárního týmu odpovědného za koordinaci a koncepci poskytování paliativní péče a její začlenění do systému fungování nemocnice“, sdělila členka týmu Halina Musiołová, která v Nemocnici Třinec pracuje jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. „Zavedení systému a týmu pro poskytování specializované paliativní péče v nemocnici přinese umírajícímu člověku a jeho rodině pocit jistoty a klidu, že společně vše zvládneme. Budeme usilovat o úlevu od bolesti a jiných forem utrpení, poskytneme podporu a odpovídající kvalitu života, pokusíme se o přirozené přijetí smrti umírajícím i rodinou, poskytneme celostní přístup k člověku a systematickou podporu“, doplnila Musiołová.

Konference Dny bezpečí byla zaměřena na téma „Bezpečí a kvalita ve zdravotnictví – jak čelit aktuálním problémům a výzvám“. Součástí byly přednášky odborníků, workshop s prezentací projektů a diskuze k dalším problémům poskytovatelů lůžkové zdravotní péče. Slavnostní předání cen proběhlo v Horáckém divadle Jihlava.

 

Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí

 

 

1  2  4
5  6  7
8  10  11Diplom page 001