LOGO REACT EU MMR small v2

P1080689Vybraní zdravotníci naší nemocnice absolvovali dvouhodinový seminář „Krátké intervence v praxi“. Projekt podpory zdraví je realizován z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví.

Pracovnice Státního zdravotnického ústavu Praha, detašovaného pracoviště Karviná, edukovaly praktické postupy, jejichž cílem je zvyšovat rozhodování či odhodlání pacientů ke změně chování ve prospěch zdraví. Účastníci se dozvěděli, jak nastavit edukační aktivity a motivační rozhovory, aby se v minimálním čase dostavil maximální efekt.

 

P1080688 P1080692