LOGO REACT EU MMR small v2

FONS

Edukační dny – to je název dnes již tradiční vzdělávací akce, kterou po jedenácté zorganizovala Nemocnice Třinec pro své zaměstnance. Cílem je profesionální přístup k pacientům a zkvalitnění ošetřovatelské péče. Během dvou dnů si mohli zdravotníci zdokonalit některé postupy, které při své práci používají. Přestože některé z vykonávaných zdravotnických úkonů pro ně nejsou každodenní rutinou, musí je bezchybně zvládat.

Nemocniční posluchárna se v minulých dnech proměnila v edukační centrum. V programu celé akce byla mezi jinými správná hygiena rukou a následná péče o pokožku rukou, která je významnou součástí v boji s mikrobiálními infekcemi přenášenými rukama. K dispozici bylo i zařízení, které okamžitě odhalí i to nejmenší pochybení při nedodržení hygieny rukou.

Dalším tématem byla neodkladná resuscitace, což je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících postupů, které slouží k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve do mozku. Hlavním faktorem úspěchu je rychlost zahájení a účinnost provedení resuscitace. Na cvičném modelu si zdravotníci mohli ověřit své znalosti.

Zvýšená pozornost byla věnována i pádům a zvedání pacientů ze země. Zaměstnanci si mohli prakticky vyzkoušet, jak reagovat v takovém případě a jaké použít úchopy, aniž by si sami způsobili problémy se zády.

O správném odběru biologického materiálu informovalo další stanoviště, edukovalo se v podávání transfuzních přípravků. Zajímavostí bylo téma péče o podkožní PORT a PICC katétr.

Zaměstnanci se rovněž seznamovali s novými možnostmi nemocničního informačního systému FONS ENTERPRISE a procvičovali každodenní práci v systému. Posledním bodem byl nácvik péče o invazivní vstupy a zabránění vzniku infekce v místě vpichu. „Vzdělávat se a prohlubovat své vědomosti přišlo letos více než 300 zdravotníků z různých oborů. Všem školitelům, kteří se zhostili svých úkolů na výbornou, děkujeme,“ sdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Halina Musiolová.

 

Hygiena1 Hygiena2 KPR1
KPR2 Pády1 Pády2
Odběr1 Odběr2 Péče o vpich2