LOGO REACT EU MMR small v2

logo potravinova sbirkaTaké letos se zaměstnanci naší nemocnice zapojili do krajské sbírky potravin, která byla organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s.

Ve dnech 2. - 13. října 2017 přinesli zaměstnanci Nemocnice Třinec, p.o. na sekretariát nemocnice celkem 1 000 kg trvanlivých potravin v odpovídající hodnotě 63.309,- Kč, které byly předány prostřednictvím Charity Český Těšín potřebným lidem, a to klientkám Charitního domu pro matky v tísni v Českém Těšíně. Charitní dům poskytuje ubytování 9 maminkám a až 15 dětem, které se ocitly v nouzi.

Velice si vážíme pomoci všech, kteří se do potravinové sbírky aktivně zapojili!

potraviny PB s   Certifikát PB s