LOGO REACT EU MMR small v2

vjezd do NT sNově řešený vjezd do nemocnice, opravená hlavní komunikace, více parkovacích míst a placené parkování uvnitř areálu čeká od 1. února na návštěvníky Nemocnice Třinec – Sosna.

Část komunikací v areálu nemocnice, které byly po dlouhodobém užívání a každodenním velkém zatížení ve špatném technickém stavu a vykazovaly rozsáhlé trhliny, prošla celkovou rekonstrukcí. Kromě cest byla bezbariérově upravena také ta část chodníků, která bezprostředně navazuje na obrubníky příjezdových komunikací, došlo ke snížení obrubníků a barevnému i mechanickému rozlišení pro zdravotně postižené pacienty a návštěvníky nemocnice.

„Stávající počet parkovacích míst v areálu nemocnice i před ním už nedostačoval,“ řekl provozně-technický náměstek Josef Cieslar. „Nemocnice proto před bočním vjezdem do nemocnice u autobusové zastávky vybudovala záchytné parkoviště s 28 standardními místy a dvěma místy pro tělesně postižené. Další místa přibyla uvnitř nemocničního areálu, celkem je nyní k dispozici 51 nových standardních parkovacích míst a čtyři místa pro tělesně postižené,“ vypočítal náměstek.

Nově byl instalován parkovací systém pro vjezd a výjezd automobilů do nemocnice a parkování v areálu nemocnice bude od 1. února zpoplatněno, tak jak je tomu i u jiných nemocnic. 

„Množství automobilů vjíždějících do areálu za poslední léta narostlo a provoz zesílil nad únosnou míru. Situace se ještě zhoršila, když motoristé ze sídliště Sosna začali zneužívat parkovací plochy v areálu nemocnice pro odstavení svých vozidel. Proto jsme se rozhodli zavést parkovací systém a parkování vozidel v nemocnici zpoplatnit,“ upozornil provozně-technický náměstek Cieslar.

U hlavního vjezdu do nemocnice, který je určen pro pacienty a návštěvníky, je umístěn vjezdový stojan, ze kterého si řidič odebere vjezdový lístek s čárovým kódem. Prvních 30 minut parkování je zdarma, po překročení tohoto limitu musí řidič zaplatit parkovné dle platného ceníku v automatické parkovací pokladně. Každá započatá hodina stojí 30 Kč. Nový lístek vydaný pokladnou pak použije při výjezdu z nemocnice, na opuštění areálu má řidič 15 minut od zaplacení.

Automatické parkovací pokladny jsou umístěny na příjmovém oddělení nemocnice, před pavilonem psychiatrie a v pavilonu vodoléčby. Pokladny přijímají bankovky i mince, lze platit také platební kartou.

Parkoviště nad cestou a nově vybudované parkoviště vedle bočního vjezdu do nemocnice je nadále  k dispozici zdarma. Boční vjezd od Vendryně je určen pro sanitní vozy a zaměstnance nemocnice.

Práce byly zahájeny v září loňského roku, rekonstrukce komunikací a výstavba parkoviště trvala necelých pět měsíců. Poslední úpravy povrchů budou dokončeny, jakmile to umožní povětrnostní podmínky. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 12,3 mil. Kč, nemocnice Třinec zaplatila z vlastního rozpočtu 8,3 mil. Kč a zbývající 4 mil. Kč budou uhrazeny z prostředků zřizovatele nemocnice Moravskoslezského kraje.