LOGO REACT EU MMR small v2

polohovani_01
Ve dnech 6. a 7. února se v Nemocnici Třinec konaly tzv. edukační dny. Nemocnice pořádala vzdělávací akci již šestým rokem a zájem o vzdělávání se a prohlubovaní svých vědomostí byl jako každoročně veliký.

Vzdělávat se přišlo téměř 280 zdravotníků z různých oborů. Letošními tématy byly: polohování a prevence ošetřování dekubitů, hygiena rukou, neodkladná resuscitace, péče o pacienta s močovou inkontinencí, přikládání ortéz a nebo také prevence nádorového
onemocnění prsu.

 

 

 

Neodkladná resuscitace