LOGO REACT EU MMR small v2

Oddělení sociálních lůžekJiž více než rok uplynulo od otevření Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Třinec. Toto oddělení se dá vnímat jako pomyslná zastávka mezi hospitalizací v nemocnici a sociální službou trvalého charakteru (Domov pro seniory), popřípadě návratem do domácí péče blízkých osob.
Zájem o přijetí na oddělení sociálních lůžek je značný a od začátku otevření této služby se na oddělení vystřídala téměř stovka uživatelů převážně z Třinecka a spádových oblastí.
Tato sociální služba by však nemohla fungovat bez velké finanční podpory Města Třince, které v loňském roce přispělo na vybavení oddělení 500 000,- Kč . Díky této finanční podpoře bylo možno zajistit uživatelům větší komfort a pohodlí na oddělení. Za tuto nemalou částku městu mnohokrát děkujeme.