LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny : dub, bříza, platan, buk, jasan, habr, vrba
 V uplynulém týdnu pokračovala sezóna květu břízy, koncentrace tohoto alergenu se v ovzduší již v polovině týdne začala  snižovat.  Na její místo nastoupil mezi jarními aeroalergeny pyl dubu, který ve ale sezónu břízy prodlužuje ve zkřížených  reakcích. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl téměř všech stromů, které kvetou během jarního období :  buky, ořešáky, vrby, jasany,habry,  javory i  málo alergizující ovocné stromy a jehličnany. V  parcích rozkvétají platany a jírovce. Na území Třinecka v uplynulém týdnu nejvíce pylu produkovaly buky,duby a smrky. Pylová zrna smrku nepatří mezi silné alergeny, ale pro jejich značnou velikost i množství jsme je mohli zaregistrovat jako žlutavé " mapy" na smáčených rovných plochách .

 Pomalu doznívá pylová sezóna jasanu  i vrby. Z bylin rozkvétají smetánky a na jižní Moravě už i řepka olejka. Jejich pyl ale špatně létá, takže může vyvolávat alergické potíže pouze v těsné blízkosti kvetoucích rostlin. Ojediněle naše stanice zachytila první pylová zrna trav.

 Pro nejbližší období očekáváme s ohledem na předpokládané vlhké a chladnější počasí zpočátku týdne spíše nižší až středně vysokou, ve druhé polovině týdne vysokou koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Pyl břízy už nebude dominantním alergenem , hojný bude  pyl dubu, buku,smrku,  jírovce a ořešáku, ve městech platanu. Začnou rozkvétat borovice. Začátek pylové sezóny trav očekáváme na přelomu první a druhé dekády května.

Pylové analýzy, Nemocnice Třinec-Sosna , 01.05.2011