LOGO REACT EU MMR small v2

dub 2024Dominantní alergeny: dub, bříza, buk, vrba, jírovec, ořešák, jehličnany.

Ještě na začátku minulého týdne bylo celkové množství pylových alergenů v ovzduší vysoké. Stále dominoval pyl břízy a v jeho pozadí se objevovala pylová zrna dubu, jehličnanů a buku. Pyl dubu může zkříženou reakcí prodlužovat období potíží osob alergických na pyl břízy. V menší míře jsme registrovali pyl vrb, jírovce, ořešáku a minimálně alergizujících jehličnatých stromů – smrku a borovice. V první polovině týdne se ojediněle objevovala pylová zrna trav a kvetoucí řepky.
Jemný poprašek pylu na rovných plochách ve městech mírně změnil barvu, přidal se světlý pyl jehličnanů a načervenalý pyl jírovců. Objevovalo se také velké množství chmýří uvolňovaného z topolů a pod stromy se hromadily jehnědy samčích květů, které už dříve uvolnily svá pylová zrna do větru.
V souvislosti s poklesem teplot v druhé polovině týdne došlo ke snížení celkové koncentrace pylových alergenů v ovzduší. Poprašek sněhu během víkendu pak prudce zabrzdil letošní velmi časově posunutou jarní pylovou sezónu.

Pro příští dny očekáváme sestupnou tendenci sezóny břízy a vrb. Při slunečném počasí se může výrazně zvýšit vzdušná koncentrace pylu smrku a borovice, avšak tyto alergeny většinou nevyvolávají alergické problémy. Množství pylu dubu, ořešáku, buku, jírovce se bude stále držet na vysoké úrovni. Nově kromě pylu trav se začnou objevovat i pylová zrna jitrocele.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna