LOGO REACT EU MMR small v2

04 11 ORL seminář1Po půl roce opět proběhl mezioborový seminář, tentokrát ve spolupráci ORL, ARO, pediatrie a interního oddělení. Ptáte se, co mají tyto obory společné?

Je to péče o pacienty s dušností. Ta může vzniknout náhle, například při vdechnutí cizího tělesa, při zánětu nebo při alergické reakci, anebo vzniká postupně, například při kardiovaskulárních potížích nebo nádorech v oblasti hlavy a krku - příčin je ovšem více.

„V rámci semináře jsme si měli možnost zopakovat příčiny vzniku těchto stavů, sdílet kazuistiky a praktické zkušenosti z našich oddělení a také vyzkoušet si zajištění dýchacích cest pomocí tzv. koniotomie. Závěrem bych chtěl zdůraznit dobrou mezioborovou spolupráci v naší nemocnici při řešení těchto pacientů“, dodal Michal Ševčík, lékař ORL Nemocnice Třinec.

 

04 11 ORL seminář4 04 11 ORL seminář6