LOGO REACT EU MMR small v2

12 22 Křídla dětem1Dámy z nadačního fondu Křídla dětem předaly Dětskému oddělení Nemocnice Třinec nejenom věcné dary, ale i ty finanční. Vše se sesbíralo díky Vánoční sbírce, za což děkujeme všem, kteří se do ní zapojili.

Těšíme se na další spolupráci nejenom s dosavadní patronkou Irenou Oczkovou, ale vítáme v týmu i novou patronku Pavlu Siwkovou.

 

12 22 Křídla dětem3 12 22 Křídla dětem412 22 Křídla dětem5