LOGO REACT EU MMR small v2

Videovrátný na porodním a novorozeneckém odděleníVedení Nemocnice Třinec chce vytvořit našim klientkám co možná nejvhodnější a nejpříjemnější prostředí a navíc dopřát jim čas jak na odpočinek, tak na edukaci. Proto jsme upravili návštěvní dobu na porodním a novorozeneckém oddělení pouze na dobu od 14:00 - 16:30 hodin. Mimo návštěvní hodiny nebude návštěvám vstup na oddělení povolen (výjimku může ze závažných důvodů povolit pouze ošetřující lékař). Věříme, že toto opatření přispěje maminkám k prožívání jejich štěstí, k využití každé chvilky strávené s dítětem a ke zkvalitnění péče na našem oddělení. Pro zvýšení bezpečí maminek a dětí od 1.4.2013 zároveň zavádíme systém uzavřeného oddělení, tzv. ,,videovrátného“. To znamená, že vstup bude umožněn pouze po zazvonění. Zvonek je umístěn na dveřích. Po zazvonění se Vás sestra v dorozumívacím zařízení zeptá na jméno maminky, kterou jdete navštívit, na Vaše jméno a na vztah k navštívené mamince (matka, sestra , atd.). Poté, co sestra u maminky ověří, že je návštěva možná, budete vpuštěni na oddělení a zavedeni do pokoje.