LOGO REACT EU MMR small v2

Letošní ročník ankety Sestra MSK 2011 byl pro nás velmi úspěšný. Všechny naše kandidátky Žofie Bazgierová, Eva Matlochová a Jarmila Morcinková se probojovaly až do finále a sestřička Žofie Bazgierová získala 1. místo v kategorii sestra v ambulantní sféře.
Eva Matlochová z centrálních operačních sálů se nominovala v kategorii čestná cena Moravskoslezského kraje (mimořádné ocenění za přínos tomuto odvětví),

Jarmila Morcinková z ARO se nominovala v kategorii sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení sociální péče a také v ceně veřejnosti a

Žofie Bazgierová z mamologické ambulance se nominovala v kategorii sestra v  ambulantní sféře zdravotnického zařízení sociální péče.

„Velice si toho vážíme, je to pocta, že máme mezi sebou sestry, které přispívají ke zvyšování společenského postavení nelékařského zdravotnického personálu v naší nemocnici. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů,“ poděkovala oceněným sestřičkám Šárka Panáková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Tiskové oddělení NT

Sestra Moravskoslezského kraje

Sestra Moravskoslezského kraje