LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny:  pelyněk, plísně, trávy, merlíky, kopřiva, jitrocel, ambrózie.
Dominantním alergenem uplynulého týdne byl jednoznačně pelyněk, jeho sezóna je velmi silná. Koncentrace pylu trav opět poklesla. Pyl kopřivy byl stále hojný, sporadicky se vyskytoval pyl chmele. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni, sezóna šťovíku postupně doznívá. Vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly stále spory plísní, především Cladosporium. V tomto týdnu se ve zvýšeném  množství nad Třineckem objevil i velmi agresivní pyl ambrózie.
Pro nejbližší období očekáváme postupný pokles vzdušné koncentrace pylových zrn pelyňku i trav. Postupně bude přibývat pylových zrn ambrózie. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. I nadále lze očekávat velké množství spor plísní.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec