LOGO REACT EU MMR small v2

Z důvodů čerpání řádných dovolených dojde v průběhu prázdnin k uzavření následujících ambulancí.

Ambulance plastické chirurgie
Uzavřena od 4. července do 15. července 2011. V provozu je pouze v pátek 8. července a v pátek 15. července.


Infekční ambulance
Uzavřena od 1. července do 15. července 2011.


Infuzní stacionář
Uzavřen od 18. července do 22. července 2011.