LOGO REACT EU MMR small v2

Den sociálních služeb se uskuteční v pátek 27.5.2011.Naše nemocnice  jako partner města Třince se aktivně zapojila do tého akce přednáškami - "Polohování a mobilizace pacientů" (i s názornou demonstrací ), přednáší Dis. Bogdan Cienciala ,  "Péče o pacienty po cevní mozkové příhodě" přednáší MUDr. Helena Sobolová, primářka neurologického oddělení, zájemci si mohu nechat zdarma změřit ABI index, proběhne prezentace naší prodejny zdravotnických potřeb aj. 

Tiskové oddělení NT