LOGO REACT EU MMR small v2

 Naše nemocnice se opět zapojila do kampaně na podporu dárcovství krve organizované rádiem Kiss Morava. Akce proběhla 10. května. Hematologicko-transfúzní oddělení nemocnice přivítalo dárce,  kteří se rozhodli darovat krev v rámci kampaně „Voda živá“.


Dárcům zpříjemnila návštěvu také přítomná Kisspatrolka rádia  Martina Košařová, studentka vysoké školy, která mněla pro  dárce přichystané malé dárky.

Krev darovalo celkem 36 dárců, z toho 3 prvodárci

Zastoupení krevních skupin:

KS  O + ......... 6 dárců

KS  O – ......... 3 dárci

KS  A + ......... 9 dárců

KS  A -  ......... 2 dárci

KS  B + ......... 6 dárců

KS  B -  ......... 3 dárci

KS AB + ......... 5 dárců

KS AB – ......... 2 dárci

 Plazmu darovalo 6 dárců

 Jední z provodárců byl  Jaroslav Vojtek z  Třince, který se rozhodl darovat krev s rádiem Kiss Morava. Kromě drobných dárečku mu jako poděkování byla zahrána i písnička na přání  z rádia Kiss. Rozloučil se s námi se slovy, že se určitě nevidíme naposledy....

 Pokud se i vy rozhodnete darovat "vodu živou" kontaktujte naše hematologicko - transfůzní oddělení na čísle:

558 309 627 nebo 558 325 175

 

 

tiskové oddělení NT