LOGO REACT EU MMR small v2

vegetující prcekV poslední době zaznamenáváme na všech lůžkových odděleních nárůst návštěv s malými děti do 3let. Pro takto malé děti představuje návštěva nemocnice jisté riziko. I když je nemocnice pod neustálým dohledem našeho ústavního hygienika a celého personálu, v prostorách nemocnice se mohou vyskytovat různé mikroorganismy vyvolávající onemocnění, které nejsou v domácím prostředí běžné. Je to způsobeno zvýšenou kumulací pacientů, kteří do nemocnice přicházejí a mohou být nechtěně zdrojem infekcí nejen pro ostatní pacienty a ošetřující personál, ale i  návštěvníky, zejména pak pro  děti a seniory.
Snahou vedení nemocnice a ošetřujícího personálu je nevystavovat takto malé děti případnému riziku infekce.  Proto bylo rozhodnuto  zakázat návštěvy s dětmi do 3 let na všech lůžkových odděleních Nemocnice Třinec. Tento zákaz platí od 1.4.2011 . Toto opatření je  v zájmu ochrany zdraví  malých dětí. Zároveň upozorňujeme, že z výše uvedených důvodů nedoporučujeme ani návštěvy s dětmi do 10 let, nicméně rozhodnutí necháváme na odpovědnosti rodičů.

Na základě vznesených dotazů dopňujeme:

Zákaz se vztahuje zejména na "klasické" návštěvy pacientů rodinnými příslušníky,známými apod. Stávají se případy, kdy rodiče-návštěvníci  s takto  malými dětmi zabráni do rozhovoru s navštíveným, nechají  děti lézt na pokoji  po zemi, pod postelemi, přebalují děti na postelích pacientů atd. Zde je pak zvýšené riziko ohrožení zdraví a bezpečnosti dětí.

Zákaz platí  i pro porodní oddělení. Jen pro informaci - pokud maminka porodí bez komplikací (většina případů) a miminko je zdravé, tak porodnici opouští společně třetí den (den porodu se počítá jako nultý). V případě porodu "císařským řezem" bez komplikací, jdou maminky s dětmi domů pátý den. 
Navíc si maminky  po porodu potřebují hodně odpočinout  a spoléhají na tatínky a ostatní rodinné příslušníky, že se o jejich děti na takto krátkou dobu postarají.

Znovu zdůrazňujeme, že zákaz je vydán v zájmu ochrany a bezpečností zdraví dětí ! 
   

V  závažných případech dlouhodobé hospitalizace pacientů je  samozřejmostí individuální přístup. Vše se pak konzultuje s ošetřujícím personálem.


Doufáme, že široká veřejnost najde pochopení pro náš zákaz a bude s námi spolupracovat.


Tiskové oddělení NT