LOGO REACT EU MMR small v2

Akreditace pro rehabilitační odděleníOddělení léčebné rehabilitace Nemocnice Třinec zatím jako jediné v Moravskoslezském kraji získalo akreditaci ministerstva zdravotnictví ČR pro praktickou výuku v rámci specializačního vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie. Nemocnice Třinec může vzdělávat nejen své fyzioterapeuty, ale také poskytovat praktickou výuku pro fyzioterapeuty z jiných zdravotnických zařízení.
„V rámci specializačního vzdělávání nelékařských pracovníků působíme jako akreditované zařízení pro praktickou výuku fyzioterapeutů. Získání akreditace na Ministerstvu zdravotnictví bylo složité především kvůli počtu dokládaných dokumentů. Po odborné stránce nám udělení akreditace potvrdilo, že v Třinci udržujeme opravdu vysokou laťku co se týče úrovně poskytované rehabilitační péče“, říká Mgr. Seweryn Krzywoń, garant praktické části akreditovaného programu vzdělávání na rehabilitačním oddělení Nemocnice Třinec. „Pro pacienta získání akreditace znamená celkové zvýšení kvality poskytovaných služeb. Fyzioterapeuté pracují podle zavedených standardů a zároveň na naše pracoviště přicházejí stážisté s novými poznatky a dalšími zkušenostmi v oboru.“

Od prosince 2009 se na rehabilitačním oddělení Nemocnice Třinec vzdělávají fyzioterapeuté ze zdravotnických zařízení z celého regionu. Pacienti se s nimi mohou potkat v rámci své hospitalizace na neurologickém, interním, chirurgickém, ortopedickém, dětském nebo anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice Třinec.
 
Akreditaci vzdělávacích programů pro lékařské pracovníky získala Nemocnice Třinec již v roce 2008. Bližší informace mohou zájemci o praktickou výuku najít na internetových stránkách nemocnice.


Lenka Franková, tisková mluvčí

Akreditace pro Rehabilitační oddělení