LOGO REACT EU MMR small v2

09 18 Atlan2Malý, kompaktní, mobilní anesteziologický přístroj Atlan, který je pro své menší rozměry v Nemocnici Třinec záměrně využíván na pracovištích s omezeným prostorovým uspořádáním, v našem případě například na porodním sále, pracovišti gastroenterologie a dalších detašovaných pracovištích mimo prostory COS (centrální operační sály).

Dobře se s ním manipuluje, manévruje a jednoduše se ovládá. Menší rozměry přístroje oceňují i ostatní specialisté daného pracoviště. Na porodnici je výhodná možnost přemístění anesteziologického přístroje v případě potřeby k rodičce na kterýkoliv porodní box.

09 18 Atlan3 2