LOGO REACT EU MMR small v2

09 19 Perseus1V dnešní době využíváme na všech 7 operačních sálech Nemocnice Třinec nejmodernější anesteziologické přístroje Perseus k podávání celkových anestezií u pacientů všech věkových kategorií.

Přístroje jsou umístěny na závěsných ramenech s odvodem anestetických plynů, což splňuje nejmodernější nároky na poskytování kvalitní anesteziologické péče. Jednotné vybavení všech operačních sálů je velikým pozitivem pro personál anesteziologického úseku, práce s těmito přístroji je intuitivní, jednoduchá a bezpečná.

Velkou výhodou tohoto přístroje je možnost přizpůsobit jednotlivé parametry ventilačního režimu na ovládacím monitoru potřebám a nárokům daného pacienta při anestezii. Dále jsou hojně využívány další funkce programování: zadáním parametrů pacienta (věk, výška, váha) je přístroj schopen na základě různých výpočtů doporučit vhodné cílové hodnoty pro anestezii, včetně dávek jednotlivých anestetik. Samozřejmostí je podávání anestezie s nízkým přítokem plynů, což významně šetří náklady i životní prostředí.

Přístroje k celkové anestezii pak umožňují provedení i těch nejnáročnějších operací s minimem rizika komplikací a maximem komfortu pro pacienta. Bez těchto přístrojů by se řada pacientů stala neoperovatelnými. Pokrok v medicíně došel tak daleko, že již sami pacienti považují anestezii za velmi bezpečnou část operačních či diagnostických výkonů. Nic z toho by nebylo možné bez této sofistikované techniky.

09 19 Perseus2