LOGO REACT EU MMR small v2

09 15 ORL1Nejčastějším přístrojovým vyšetřením, které v naší ORL ambulanci Nemocnice Třinec s oblibou používáme, a to jak u dětí, tak i u dospělých, je tympanometrie.

Jedná se o objektivní vyšetření funkce středního ucha, přesněji řečeno pohyblivosti bubínku a středoušních kůstek podmíněnou změnou tlaku vzduchu v zevním uchu. Změna tlaku je doprovázena specifickým zvukem, který lze přirovnat k houkání “sovy” nebo “projíždějícího vlaku”. Je to většinou nebolestivé, rychlé, neinvazivní velmi užitečné vyšetření, které používáme zejména u diagnostiky středoušních zánětů, ale zároveň je to pomocné vyšetření pro chronickou rýmu, závratě, obrnu lícního nervu, refluxní nemoc a mnohé další.

Výsledkem vyšetření je tympanometrická křivka, jejíž tvar popisujeme v naší odborné terminologii alfabeticky jako “A křivka”, “B křivka” nebo “C křivka”, dále nám dává informaci o velikosti zevního zvukovodu, či případné perforaci bubínku. Naše tympanometrické přístroje dokáží vyšetřit i takzvané stapediální reflexy, které nám dávají informaci o funkci některých hlavových nervů.

 

09 15 ORL3 09 15 ORL2