LOGO REACT EU MMR small v2

09 07 Ocenění1Každým rokem dochází k vyhodnocování péče v iktových centrech. Všechna centra musí vykazovat výsledky do mezinárodních registrů a sleduje se zejména rychlost zahájení léčby, kvalita vyšetřovacích postupů, procento hospitalizací na intenzivních lůžkách, terapie, s jakou jsou pacienti propouštění a podobně. Po zlaté a platinové plaketě získalo Iktové centrum Nemocnice Třinec za minulý rok nejvyšší ocenění – Diamantovou plaketu ESO Angels Award a tím byla oceněna práce všech zdravotníků. Cílem společné práce je dát pacientovi co největší šanci na kvalitnější život po CMP.

V nemocnici Třinec vzniklo specializované centrum pro léčbu cévních mozkových příhod již v roce 2010, získalo akreditaci iktového centra a bylo opakovaně reakreditováno. Zajišťuje péči pro velkou spádovou oblast – celkem pro 200 000 obyvatel, prakticky pro celý okres Frýdek - Místek a Český Těšín. CMP jsou stále velmi závažným a častým onemocněním. V posledních letech je v třinecké nemocnici hospitalizováno více než 400 pacientů s tímto onemocněním, nejčastěji v úvodu na neurologické jednotce intenzivní péče. Většina onemocnění je způsobena nedokrevností mozku, menší část krvácením do mozku. CMP se nejčastěji projevují ochrnutím končetin, poruchou řeči, porozumění, dyskoordinací pohybů, závratěmi, poruchami zraku nebo bolestí hlavy. Léčba musí být komplexní a zahájena co nejdříve. „Nejmodernější léčbou CMP je podání intravenózní trombolýzy, kdy podáváme do žíly látku, která má pomoci uvolnit uzavřenou cévu. V minulém roce jsme ji podali 64 pacientům,“ vysvětlila Helena Sobolová, primářka neurologického oddělení.

Tato léčba má řadu omezení a rizik a musí se podávat co nejdříve po vzniku potíží. Zde je nutná velmi dobrá a rychlá spolupráce především s radiodiagnostickým oddělením a klinickými laboratořemi, dále na léčbě spolupracuje neurolog a internista, rehabilitační a logopedičtí pracovníci, někdy je nutná spolupráce s neurochirurgy nebo cévními chirurgy.

 

Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí

 

 

09 07 Ocenění2