LOGO REACT EU MMR small v2

12 14 SavesHelp1Zástupci spolku Saves help včera navštívili Dětské oddělení Nemocnice Třinec, kde malým pacientům zpříjemnili čas, předali kalendáře, podepsané plakáty a popřáli brzké uzdravení.

Saves help je dobročinná organizace sdružující profesionální hokejové brankáře. Ti za každý svůj zákrok v zápase posílají minimálně 10Kč na transparentní účet, z něhož následně sdružení platí např. rehabilitační, či zdravotnické pobyty těm, kteří to potřebují.

 

12 14 SavesHelp2 12 14 SavesHelp4 12 14 SavesHelp5