LOGO REACT EU MMR small v2

11 30 Interventi0Začátkem tohoto týdne se v Nemocnici Třinec konalo školení intervenční služby, a to za účasti garanta psychosociální intervenční služby PhDr. Lukáše Humpla a hlavního koordinátora interventů Ing. Petra Gaje.

Zdravotníci pracují v situacích, které souvisí s nemocí, umíráním, smrtí, lidským neštěstím či těžkou životní ztrátou. Proto se od 1. prosince letošního roku rozjíždí projekt intervenční služby v Moravskoslezském kraji. Ten zabezpečuje službu interventů, jak pro osoby blízké pacientů, které jsou přímo zasaženy psychicky nadlimitní situací, tak i samotným zdravotníkům. „Zdravotní personál byl lektory proškolen, v jakých situacích službu interventa využívat, kdy si pomoc přivolat a kdo je oprávněný indikovat potřebu přivolání interventa,“ doplnila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Maštalířová.

Projekt intervenční služby ve zdravotnictví finančně podporuje Moravskoslezský kraj.

 

11 30 Interventi1 11 30 Interventi4