LOGO REACT EU MMR small v2

11 24 Edukační dny2Nemocnice Třinec organizuje pro své zaměstnance tradiční vzdělávací akci s názvem „Edukační dny“.

Během dvou dnů si zdravotníci zdokonalí jednak postupy, které při své práci používají, ale i takové, které nejsou každodenní rutinou, avšak musí je zvládnout bezchybně. Cílem této akce je zkvalitnění ošetřovatelské péče a zvýšení profesionality přístupu k pacientům.

Od dnešního dne až do pátku se nemocniční posluchárna promění v edukační centrum, kde si zdravotníci mohou procvičit manipulaci s pacientem s pohybovým postižením nebo vyzkoušet ošetření PICC katétru a portů. Dozví se rovněž jak pečovat o intraoseální vstup, tracheostomii a nasogastrickou sondu. Podobně jako v minulých letech je i letos do praktické části zařazen nácvik správné dezinfekce rukou i samovyšetřování prsu jako prevence nádorového onemocnění prsu. Zajímavé poznatky získají zdravotníci i o používání automatického externího defibrilátoru, hlášení nežádoucích událostí, a taktéž se seznámí s novinkou v rámci nemocnic MSK, a to s práci interventů.

„Děkuji všem kvalifikovaným zaměstnancům naší nemocnice, kteří se zhostili role lektorů a zapojili se do edukace. Jejich úkolem je nejen kontrolovat, zda účastník školení dodržuje správný postup daný platným ošetřovatelským standardem, ale také dokázat poradit a odpovídat na různé dotazy,“ doplnila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Maštalířová.

 

Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí

11 24 Edukační dny4 11 24 Edukační dny6 11 24 Edukační dny7