LOGO REACT EU MMR small v2

06 Fyzioterapie 4V Nemocnici Třinec nově vzniklo Dětské rehabilitační centrum, které se věnuje multioborové péči o dětské pacienty.

Dětské rehabilitační centrum pracuje v týmu: fyzioterapeut, logoped a dětská sestra v laktační poradně. Využívá se zde Vojtova metoda, cvičení dle Bobath konceptu, stimulace smyslových orgánů a stimulace funkcí nervů a svalů v oblasti úst a tváře.

Nově vzniklé oddělení se zaměřuje především na poruchy ve vývoji novorozenců, kojenců a dětí předškolního věku. V rámci fyzioterapie se provádí komplexní vyšetření pohybového aparátu a zhodnocení pohybového režimu dítěte.

U některých dětí je nutná konzultace s logopedem a dle výsledků vyšetření je navržen individuální přístup v rehabilitační léčbě.
U starších dětí se terapie zaměřuje na zlepšení držení těla, na cvičení koordinace, plochonoží, dechovou rehabilitaci, řešení poúrazových stavů nebo na péči po odstranění nosní mandle.

„Naší snahou je vytvořit individuální a zároveň komplexní multioborový terapeutický přístup, jehož cílem je zaučit a motivovat rodiče ke cvičení v domácím prostředí, vést je ke správné stimulaci dítěte, a tím přispět k všestrannému rozvoji dítěte,“ doplnila Martina Śližová, certifikovaná fyzioterapeutka Bobath konceptu.

 

Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí

 

 

06 Fyzioterapie 1 06 Laktační poradna 06 Logopedie3