Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

1. částI letos se zaměstnanci Nemocnice Třinec zapojili do krajské sbírky potravin, která byla organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava.


Během 14 říjnových dnů darovali zaměstnanci Nemocnice Třinec celkem 840 kg trvanlivých potravin v odpovídající hodnotě 41.985,- Kč, které byly předány prostřednictvím Charity Český Těšín potřebným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. S chudobou se může potkat každý z nás, ať už v důsledku nečekaných a neovlivnitelných životních událostí. Jsme proto velmi rádi, že dárců s dobrým srdcem letos přibylo. Velice si vážíme a děkujeme za pomoc všem, kteří se do potravinové sbírky aktivně zapojili a pomohli částečně vylepšit životní úroveň lidem v nouzi.

 

2. část  

Moravskoslezska sestra 2018 webbaner 1024x234ob