Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

03 denzitometr1Díky svému zřizovateli získala Nemocnice Třinec nové přístrojové vybavení pro interní obory v celkové hodnotě 5 milionů korun, které nepochybně přispěje k přesné a včasné diagnostice určitých onemocnění našich pacientů.

Jedním z pořízených přístrojů je kostní denzitometr Lunar Prodige P11 Pro. Tento špičkový přístroj je určen k měření hustoty a kvality kostí, tedy k diagnostice osteoporózy.

Osteoporóza je onemocnění, které vede ke snadné lomivosti kostí. Pevnost kostí je dána obsahem minerálů, především vápníku, a dále mikroarchitekturou kosti, tzn. uspořádáním kostních trámců uvnitř kosti. Všechny denzitometrické přístroje změří úbytek kostního minerálu. Denzitometrické přístroje nové generace, kam i výše jmenovaný přístroj patří, měří také kvalitu mikroarchitektury. Dále, po zadání některých údajů o vyšetřovaném, vypočítá i desetiletou pravděpodobnost prodělat osteoporotickou zlomeninu.

Vyšetření je rychlé, nebolestivé, neinvazivní, není k němu nutná žádná příprava. Denzitometr využívá miniaturních dávek rentgenového záření, které je mnohokrát menší, než např. při běžném snímkování hrudníku. Vyšetření provádí školená sestra a nález popisuje lékař interní ambulance.

Dále se jedná o nový, moderní ultrazvukový vyšetřovací přístroj VIVID E 90. Přístroj má vyšetřovací sondy určené pro specializovaná echokardiografická vyšetření, a to jak přes hrudník nebo přes jícen. V příslušenství je břišní i cévní sonda. Tento špičkový stroj doplnil stávající park přístrojů určených pro pacienty.

„Zvyšování kvality zdravotnické péče je jednou z priorit Moravskoslezského kraje. Klademe důraz na kvalitní moderní přístrojové vybavení v našich nemocnicích, které významně pomáhá zdravotnickému personálu. V tomto případě pro diagnostiku osteoporózy a srdečních onemocnění. Dva nové přístroje vyšly na celkem 5 milionů korun, na které třinecké nemocnici poskytl dotaci Moravskoslezský kraj,“ uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

 

 

03 ultrazvuk2 2