LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006972

eu mmr

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“.

Cílem projektu je zvýšit úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici. V rámci projektu budou realizována opatření napomáhající zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám, a to v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Dílčí cíle projektu:

  • Zavedení nástroje pro ověřování identity uživatelů
  • Zavedení nástroje pro řízení přístupových oprávnění
  • Zavedení nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti informací

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 12. 2020.