Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pohybového aparátu u pacientů ambulantních i hospitalizovaných. Ročně k nám přichází více než 6 000 pacientů. Rehabilitační léčba je aplikována v části ambulantní a v části lůžkové, jejíž součástí je denní rehabilitační stacionář k aplikaci infúzní léčby. Nabízíme rehabilitaci samoplátců a rekondiční pobyty.
Cílem včasné a správně indikované rehabilitační léčby je zlepšení či znovunabytí narušených nebo ztracených funkcí hybné soustavy způsobených chorobou nebo úrazem. Rovněž i minimalizace ztracených funkcí s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti, zlepšení soběstačnosti a návrat nemocného do běžného života a znovunabytí víry pacienta ve vlastní, byť omezené schopnosti a možnosti.

Naši fyzioterapeuté (rehabilitační pracovníci) provádějí klasické i speciální techniky léčebné tělesné výchovy. Mají znalosti i dovednosti pro aplikaci metod reflexní lokomoce podle MUDr. Vojty, cvičení podle paní Mojžíšové a manuální terapie, které tvoří základ rehabilitační léčby. Především u pacientů, kteří byli postiženi cévní mozkovou příhodou, aplikujeme Bobathovu techniku pro dospělé. U dětských pacientů je táž metoda využívána při léčbě vrozené mozkové obrny. Velmi žádané je provádění lymfatických masáží (lymfodrenáže).
 
Standardní lůžková část
Na oddělení léčebné rehabilitace přijímáme především pacienty se značně omezenými pohybovými schopnostmi, jejichž stav vyžaduje intenzivní rehabilitaci. Hospitalizujeme nemocné po traumatech z chirurgie, po operacích pohybového systému z ortopedie, po cévních mozkových příhodách z neurologie a interny. Léčíme pacienty při dekompenzovaných artrózách, při onemocněních páteře a dalších. V opodstatněných případech na naše oddělení dochází klinický logoped a psycholog.

Na lůžkové rehabilitaci pracuje vyškolený ergoterapeut, který nacvičuje s pacienty pohybové stereotypy nutné v běžném životě. Tak se opět pacienti učí především po cévně mozkových příhodách sebeobsluze a soběstačnosti – používat příbory, připravovat si jídlo, odemykat. Učí se znovu psát, kreslit a opětovně nabývat dovednosti, o které přišli proběhlou nemocí.

Pacienti, které hospitalizujeme, většinou vyžadují dlouhodobou rehabilitaci, proto úzce spolupracujeme s rehabilitačními ústavy v Hrabyni, Chuchelné a Karviné-Hranicích.

Dle zdravotního stavu vybavujeme pacienty potřebnými kompenzačními pomůckami, např. berle, vozíky, dlahy a ortézy.


  • zdrava firma vzp
  • Ipex logo
  • Logo kosmetika trinec
  • Logo hotel Vitality