Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
 
Interní odděleníInterní oddělení Nemocnice Třinec zajišťuje intenzivní, intermediární, standardní i ambulantní léčebně - diagnostickou péči dle moderní koncepce vnitřního lékařství. Interní medicína je multidisciplinární obor, jehož  nedílnou  součástí  jsou nástavbové odbornosti. Na oddělení i v ambulantní sféře se prolíná péče všeobecných  internistů, kardiologa, revmatologů, gastroenterologů, diabetologů, endokrinologů a lékařů JIP. 

Na interním oddělení jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému, pacienti s plicními nemocemi, metabolickými poruchami a diabetici, pacienti s onemocněním zažívacího traktu. Interní oddělení má celkem 4 stanice, na které stavebně navazuje ambulantní část.
Interní oddělení Nemocnice Třinec má udělenou akreditaci II. typu ve výuce pro vnitřní lékařství a akreditaci I. typu pro obor diabetologie, endokrinologie a revmatologie. To  umožňuje erudici mladých absolventů pro dané obor.

 

Lůžková část


INT odd 02 smallPacienti interního oddělení jsou hospitalizováni v rekonstruovaných prostorách hlavní budovy nemocnice. Samozřejmostí standardních lůžek tří stanic je vlastní sociální zařízení na každém pokoji. U každého lůžka je k dispozici dorozumívací zařízení pro komunikaci s personálem. Ke každému lůžku je zabudován přívod kyslíku. Na dvou stanicích je kompletní telemetrický  monitoring.

 

Plně klimatizovaná interní JIP je řešena jako centrální pracoviště s kruhovým přehledným boxovým systémem. K dispozici je centrální monitoring ke sledování základních životních funkcí pacientů. Veškeré přístrojové vybavení je samostatně zavěšeno na kloubovém stropním ramenu nad každým lůžkem, v ramenech je zabudován přívod medicinálních plynů a elektrické energie.

 

Na JIP hospitalizujeme pacienty s poruchami nebo ohrožením vitálních funkcí, zajišťujeme  zde pod  vedením lékaře internisty, intenzivní i resuscitační, neinvazivní i invasivní ventilační péči.


Interní JIPJsou zde pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému jako jsou například akutní plicní edémy, akutní arytmie, poruchy  vědomí. Přijímáme pacienty s těžkými metabolickými poruchami, především diabetiky v komatech, pacienty s akutními otravami, septické pacienty.

Na naší interní JIP jsou umísťováni všichni pacienti s akutním krváceními do trávicího traktu, s 24 h endoskopickou  dostupností.
Rovněž  jsou zde  přijímáni pacienti se závažným plicním onemocněním a se syndromem akutní dechové tísně. Pokud nestačí kapacita Iktového centra, jsou u nás na JIP hospitalizováni i akutní neurologičtí pacienti.
Ve spolupráci s neurology pečují lékaři naší JIP v rámci Iktového programu i o pacienty na neurologické JIP, která navazuje stavebně na interní JIP.

Multioborová péče zde probíhá ku prospěchu pacienta mnoho let.

 

Péče jak v rámci standardního oddělení, tak i JIpky by se neobešla bez dalších příslušných vyšetřovacích metod s 24hod. dostupností: endoskopie zažívacího traktu, echokardiografie, břišní sonografie, sonografie periferního cévního systému, telemetrické sledování 24hod., dostupnosti CT, MR, biochemie, transfusní stanice, dostupnost konsiliárních služeb–lékař ARO, neurolog, chirurg, ortopéd, rentgenolog-tedy vše dle požadavků moderní medicíny.
Stejně tak interní oddělení zajišťuje pro potřeby ostatních oddělení Nemocnice Třinec konsiliární služby.

  • zdrava firma vzp
  • Ipex logo
  • Logo kosmetika trinec
  • Logo hotel Vitality