LOGO REACT EU MMR small v2

25.05.2021

Vážení dárci krve,
vzhledem k tomu, že se dlouhodobě potýkáme s obrovským nedostatkem krve, prosíme Vás, abyste se objednali a přišli darovat. Volejte na číslo 558 309 627 - potřebujeme dárce všech krevních skupin.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Kolektiv HTO Nemocnice Třinec, p.o.

25.05.2021

05 Pochvala1Každému pacientovi v Nemocnici Třinec je věnována zdravotní péče na náležité odborné úrovni.

21.05.2021

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V NEMOCNICINa základě mimořádného opatření MZ, s platností od 17. 5. 2021, ředitel Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Ing. Jiří Veverka ruší zákaz návštěv.

Pravidla pro návštěvy v Nemocnici Třinec, p.o.

 Návštěvy v Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, budou umožněny POUZE za níže uvedených podmínek:

  • Doba návštěv od 14:00 do 16:30 hodin.
  • K 1 pacientovi maximálně 1 osoba po dobu 30 minut
  • Po celou dobu pobytu v areálu nemocnice je nutné používat ochranu dýchacích cest – respirátor minimálně třídy FFP2/N95 (bez výdechového ventilu).
25.05.2021

javorDominantní alergeny: dub, platan, buk, javor, řepka, borovice, smrk, ořešák, jírovec, trávy.

20.05.2021

05 20 Diana1Nemocnice Třinec úspěšně pokračuje ve spolupráci s brněnskou zdravotnickou prodejnou Diana, která dnes opět nabídla poradenství a široký sortiment pomůcek pro ženy po operaci prsu, po rekonstrukci prsu, s vývojovými vadami nebo nadměrnými velikostmi prsou.

Strona 76 z 190