Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Podání stížnosti je výrazem důvěry stěžovatele v adresáta, od kterého očekává, že stížnost bude řádně prošetřena, že budou probrány sporné skutečnosti, přijata odpovídající opatření. Vyřizování stížností může být velmi složité, záleží na charakteru, závažnosti obsahu a formě.

 

Pro udělení pochvaly je možno použít formulář, který je uvedený na konci této stránky.


Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:


• pacient
• zákonný zástupce pacienta
• osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
• osoba zmocněná pacientem

Stížnost může být podána:


• písemně
• osobně
• elektronicky
• telefonicky
• faxem

Všechny stížnosti přijímá a eviduje referent sekretariátu, v odpoledních hodinách, víkendech a svátcích příslušné pracoviště. Stížnosti, které budou přijaty odpoledne, SO, NE, SV, předá zaměstnanec následující den pověřené osobě, současně informuje nadřízeného.


Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:


• informovat stěžovatele o převzetí stížnosti
• navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti
• vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů
• informovat stěžovatele do 5 dní o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti příslušnému orgánu


Pokud osoba, která podala stížnost (stěžovatel) nesouhlasí s jejím vyřízením, může podat stížnost zřizovateli nemocnice - Moravskoslezskému kraji nebo ombudsmanovi, který hájí práva pacientů i zaměstnanců.


Kontakty pro podávání stížností i pochval:


písemné: Nemocnice Třinec p.o.,
referent sekretariátu
Kaštanová 268
739 61 Třinec
osobní: ředitelství Nemocnice Třinec p.o., - budova před vrátnicí
referent sekretariátu
telefonicky: 558 309 102
elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
faxem: 558 309 100

 

Upozornění:


Do stížnosti prosím uvádějte pokud možno co nejvíce konkrétních údajů, tedy popis události, místo, datum, čas, jména zúčastněných osob, kontakt na sebe (nejlépe telefon a mail či adresu).

 

 

Pokud chcete podat stížnost nebo udělit pochvalu, prosíme o její zaslání v písemné formě. Formulář stížnosti a pochval si můžete stáhnout zde.

 

Děkujeme Vám za Váš čas.

  • zdrava firma vzp
  • Ipex logo
  • Logo kosmetika trinec
  • Logo hotel Vitality